_mg_0916-sotola-2

Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje, převzal záštitu nad konferencí

Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor, převzal záštitu nad konferencí Ne/úplná rodina v azylovém domě a její specifika, která se bude konat v Chrudimi…

sojka_vlastimil-002

PhDr. Vlastimil Sojka, klinický psycholog, psychoterapeut, soudní znalec – soukromá praxe Psychologická ambulance PhDr. Sojka, s.r.o.,

V roce 1983 ukončil studium jednooborové psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 1986 získal titul doktora filozofie. Svoji odbornost následně prohloubil o funkční specializaci z klinické psychologie a systematické psychoterapie. Je absolventem…

PhDr. Roman Miletín, Typické projevy dětí z dysfunkčních a neúplných rodin

Příspěvek se zaměří na typické projevy u dětí z rodin dysfunkčních – specificky rodin, kde probíhá psychické nebo fyzické týraní některého z členů rodiny či domácí násilí. Dále bude prezentováno,…

201102572-1-150x150

Mgr. et Mgr. Magdalena Opletalová, zástupce vedoucí oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování na MPSV

Je zástupce vedoucí oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování na Ministerstvu práce a sociálních věcí v Praze. Vystudovala sociální pedagogiku, je terapeutka a krizový intervent. Zaměřuje se na práci s…

_dsc0657-kopie-r

Mgr. Radka Pochobradská, vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Chrudim

Vystudovala Univerzitu v Hradci Králové v oborech Sociální patologie a prevence a následně magisterské studium Sociální pedagogika. Pracovala v Dětském výchovném ústavu, na Policii ČR na Okresním úřadu vyšetřování a…

img_5933

PhDr. Monika Miklošková, PhD., VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a detašované pracovisko Úsmev ako dar, Slovensko

PhDr. Monika Miklošková, PhD., Vysoká škola sv. Alžbety, detašované pracovisko Úsmev ako dar Pracuje ako metodička a sociální poradkyne akreditovaného subjektu Úsmev ako dar, ktorý je aj spoluzakladateľom DORKA,n.o. –…

201102572-1-150x150

PhDr. Emília Bezáková, PhD., VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava a Úsmev ako dar, Slovensko

Pracuje ako metodička a sociální poradkyne akreditovaného subjektu Úsmev ako dar, ktorý je aj spoluzakladateľom DORKA,n.o. – centrá na obnovu rodiny. Centrum DORKA je unikátne zariadenie, ktoré umožňuje prijať do…

PharmDr. et Mgr. Samuel Jindra, Osobnost a limity klienta azylového domu

Příspěvek bude zaměřen na typické osobnostní charakteristiky zájemce o služby v AD. Upozorní na nejčastější a nejzávažnější témata, jimž by měla být věnována pozornost při další terapeutické práci s klienty.

samuel-jindra

PharmDr. et Mgr. Samuel Jindra, psycholog, Poradna pro rodinu Pardubického kraje

Vystudoval farmacii, teologii a psychologii. Původní profese ve zdravotnictví jej přivedla k osobnímu doprovázení druhých nejprve z pozice duchovního, poté z pozice terapeuta. Pracuje jako psycholog v Poradně pro rodinu Pardubického kraje a v Azylovém…

Mgr. Radka Pochobradská, Azylové bydlení z pohledu odboru Sociálních věcí Chrudim

Příspěvek bude zaměřen na historii a současnost azylového domu v Chrudimi z pohledu odboru Sociálních věcí v Chrudimi. Shrne potřebnost, využitelnost, limity a možnosti spolupráce z pohledu odboru a ORP. Dále…

PhDr. Roman Čepelák, Specifika práce s romskou komunitou v azylovém domě

Příspěvek bude pojednávat o specifiku bydlení celých romských rodin a otců v azylovém dome. Dále bude zaměřen na komunitní způsob bydlení, vyrovnání se s oficiálními pravidly a řádem azylového domu, vytváření…

201102572-1-150x150

PhDr. et Mgr. Roman Miletín, ředitel Poradny pro rodinu Pardubického kraje

V roce  1989 ukončil studium učitelství na Pedagogické fakultě v  Hradci Králové a v roce  1995 ukončil studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  V roce 1998…