Konference se zúčastnilo více než 90 účastníků

img_2069Letošní v pořadí druhý ročník odborné konference http://buildmate.com.sg/product/roofing-nail/ (Ne)úplná rodina v azylovém domě a její specifika pořádaný Centrem J. J. Pestalozziho za podpory Krajského úřadu Pardubického kraje a Města Chrudim představil 11 příspěvků zaměřených na specifické potřeby a limity daných rodin.

Úvodní slovo pronesl radní Pardubického kraje Ing. Pavel Šotola a starosta města Chrudimi Mgr. Petr Řezníček.

Deset odborníků z řad psychologů, soudních znalců a sociálních pracovníků se zaměřilo na specifické projevy dětí v azylovém domě (AD) a rizika poškození při práci s rodinným systémem. Popsána byla ne/úplná rodina v AD včetně zvláštností romské rodiny; osobnost a limity klientů v AD.  Shrnuty byly i rizikové faktory vedoucí ke ztrátě bydlení a dilemata při práci s danou cílovou skupinou. Přínosem byl také příspěvek od PhDr. Emilie Bezákové, PhD. ze Slovenska, která prezentovala systémovou práci při podpoře celého rodinného systému.

img_2067Konference se zúčastnilo více než 90 osob z řad odborníků i široké veřejnosti. Přítomni byli zástupci nejen magistrátů, městských a krajských úřadů, OSPOD, Středisek výchovné péče, neziskových organizací pracující s danou cílovou skupinou, ale také studenti sociálních a zdravotních škol.

Hlavním přínosem byla možnost diskutovat mechanismy účinné podpory, získání nových poznatků z dané oblasti a sdílení zkušeností z dobré praxe. Konference poukázala také na náročnost práce s rodinami v azylovém bydlení, potřebu multidisciplinárního týmu v dané službě a zajistit terapeuticko-pedagogickou práci se sekundárními klienty (dětmi).

Z dotazníkového šetření byla potvrzena vysoká kvalita a úroveň příspěvků i celé konference.

 img_2075„Oceňuji vysoce kvalifikované příspěvky lektorů. Získala jsem mnoho nových poznatků pro svou práci za odd. OSPOD.“

„Dostala jsem komplexní informace o azylovém bydlení, krizových situací a to jak z pohledu odborníků, tak zástupců státní správy.“

 „Na základě odprezentovaných příspěvků jsem nabyla dojmu, že pro dysfunkční rodiny se v chrudimském azylovém domě dělá téměř maximum.“

 

Foto z průběhu konference ⇓

img_2116 img_2125 img_2148 img_2149 img_2164img_2081