Konference se zúčastnilo více než 90 účastníků

img_2069Letošní v pořadí druhý ročník odborné konference (Ne)úplná rodina v azylovém domě a její specifika pořádaný http://cul2vate.org/stories/ Centrem J. J. Pestalozziho za podpory Krajského úřadu Pardubického kraje a Města Chrudim představil 11 příspěvků zaměřených na specifické potřeby a limity daných rodin.

cheapest roche valium Úvodní slovo pronesl where to buy valium in ho chi minh city radní Pardubického kraje Ing. Pavel Šotola a starosta města Chrudimi Mgr. Petr Řezníček.

http://successfulauthorpodcast.com/1/ Deset odborníků z řad psychologů, soudních znalců a sociálních pracovníků se zaměřilo na specifické projevy dětí v azylovém domě (AD) a rizika poškození při práci s rodinným systémem. Popsána byla ne/úplná rodina v AD včetně zvláštností romské rodiny; osobnost a limity klientů v AD.  Shrnuty byly i rizikové faktory vedoucí ke ztrátě bydlení a dilemata při práci s danou cílovou skupinou. Přínosem byl také příspěvek od PhDr. Emilie Bezákové, PhD. ze Slovenska, která prezentovala systémovou práci při podpoře celého rodinného systému.

http://languagehunters.org/about-us/ diazepam order zolpidem img_2067Konference se zúčastnilo více než 90 osob z řad odborníků i široké veřejnosti. Přítomni byli zástupci nejen magistrátů, městských a krajských úřadů, OSPOD, Středisek výchovné péče, neziskových organizací pracující s danou cílovou skupinou, ale také studenti sociálních a zdravotních škol.

http://blog.cuttingedgesportsmanagement.org/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://blog.cuttingedgesportsmanagement.org/about-cesm-and-neil-malvone/ Hlavním přínosem byla možnost diskutovat http://rightchoicewindowcoverings.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://rightchoicewindowcoverings.com/benefits-motorized-window-shades/ mechanismy účinné podpory, valium online australia získání nových poznatků z dané oblasti a sdílení zkušeností z dobré praxe. Konference poukázala také na náročnost práce s rodinami v azylovém bydlení, potřebu multidisciplinárního týmu v dané službě a zajistit terapeuticko-pedagogickou práci se sekundárními klienty (dětmi).

buy msj valium online http://julieanneeason.com/stump-me/ Z dotazníkového šetření byla potvrzena vysoká kvalita a úroveň příspěvků i celé konference.

buy diazepam online uk 2013 where can i buy diazepam 5mg  img_2075„Oceňuji vysoce kvalifikované příspěvky lektorů. Získala jsem mnoho nových poznatků pro svou práci za odd. OSPOD.“

http://syrianeyesoftheworld.com/2015/08/05/ebaa-hwijeh/ „Dostala jsem komplexní informace o azylovém bydlení, krizových situací a to jak z pohledu odborníků, tak zástupců státní správy.“

 „Na základě odprezentovaných příspěvků jsem nabyla dojmu, že pro dysfunkční rodiny se v chrudimském azylovém domě dělá téměř maximum.“

buy valium laos  

Foto z průběhu konference ⇓

img_2116 img_2125 img_2148 img_2149 img_2164img_2081