Harmonogram

http://buildmate.com.sg/product/disc-grinder-pda-100d-hitachi/ Program konference

8:30     9:00    Registrace účastníků

9:00     9:05    Zahájení konference

9:05     9:15    Úvodní  slovo:                                                                                                                           Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje a Mgr. Petr Řezníček, starosta Města Chrudim

9:20     9:40    Azylový dům Chrudim v praxi, Mgr. Romana Ponertová, vedoucí Azylového domu v Chrudim

9:45   10:05    Specifické projevy dětí v azylovém domě a práce s nimi, PhDr. Roman Miletín, ředitel Poradny pro rodinu  Pardubického kraje

10:10 10:30    Osobnost a limity klienta azylového domu, PharmDr. et Mgr. Samuel Jindra, psycholog Poradny pro rodinu Pardubického kraje

10:30 10:40    Přestávka

10:40 11:00    Specifika bydlení celých romských rodin v azylovém domě, PhDr. Roman Čepelák, ředitel SKP Horní Počernice

11:05 11:35    Podpora a posilování rodinného systému na Slovensku, PhDr. Monika Miklošková, PhD. a PhDr. Emília  Bezáková, PhD.

11:40 12:00   Azylové bydlení z pohledu odboru Sociálních věcí Chrudim, Mgr. Radka Pochobradská, vedoucí Odboru sociálních věcí Chrudim

12:00 13:00    Oběd

13:00 13:20    Rizikové faktory vedoucí ke ztrátě bydlení, Mgr. Ivana Čechová, sociální pracovnice Azylového domu v  Chrudimi

13:25 13:50    Sociální bydlení v České republice: současnost a budoucnost, Mgr. Linda Sokačová, vedoucí Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování na Ministerstvu práce a sociálních věcí

13:55 14:15   Rizika poškození v praxi při práci s rodinným systémem, PhDr. Vlastimil Sojka, psycholog, soudní znalec, Psychologická ambulance Havlíčkův Brod

14:20 14:30    Přestávka

14:30 14:50    Dysfunkční rodina v azylovém domě versus „běžná rodina“ včetně rozdílů při práci s nimi,   Mgr. Petra Jendeková, psycholog, Středisko výchovné péče, Hradec Králové

14:55 15:15    Dilemata při práci v azylovém domě, Mgr. Romana Ponertová, vedoucí Azylový dům CR

15:15 16:00    Diskuse  –  účinný mechanismus podpory

16:00              Závěr konference