PhDr. Monika Miklošková, PhD. a PhDr. Emília Bezáková, PhD., Podpora rodinného systému postavená na systémové práci při jeho posilování, aneb Co jsme se při práci s rodinou naučili

Buy Alprazolam Next Day Delivery usmevPříspěvek s názvem Podpora rodinného systému postavená na systémové práci jeho posilování, aneb Co jsme se při práci s rodinou naučili, shrne 25 let zkušeností Společnosti Úsmev ako dar a center na obnovu rodiny DORKA,n.o. při systémové práci s ohroženou rodinou.

60% detí v ústavnej starostlivosti je na Slovensku odlúčených od svojej rodiny kvôli problémom s bývaním a ekonomickým zabezpečením chodu rodiny. V systéme chýbajú podporné mechanizmy pre rodiny v náročných životných situáciách, rodičia, ktorí sa chcú starať o svoje deti, ale nemajú k tomu adekvátne podmienky, sa mnohokrát ocitajú v bezvýchodiskovej situácii, deti končia, veľakrát do dovŕšenia dospelosti v detských domovoch.

Centrum DORKA je unikátne zariadenie, ktoré umožňuje prijať do svojej starostlivosti rodinu ako celok, pracuje so širokou podpornou sieťou rodiny a rieši situáciu úplných i neúplných rodín komplexne.  Spája v sebe terénnu, ambulantnú i pobytovú sociálnu prácu s individuálne nastavenými podpornými aktivitami pre rodinu ako systém, ako aj jej jednotlivých členov. Partnerskou tímovou spoluprácou vyskladá odborný tím spoločne s rodinou a jej podpornou sieťou Plán rozvoja rodiny, ktorý v 90% prípadov končí úspešným procesom zaradenia sa rodiny do samostatného života. Tento nový prototyp zariadenia svojimi 1O ročnými skúsenosťami slúži ako model pre vznik chýbajúcej siete zariadení pre podporu rodín v ohrození i ako nový legislatívny prvok zákona. Je nám cťou podeliť sa o naše skúsenosti.

Více najdete zde.