Výměna zkušeností a know-how se zahraničními pracovníky – Úsmev ako dar, Slovensko

usmevPříspěvek bude zaměřen na výměnu zkušenosti a know-how při práci s marginalizovanými rodinami.

Úsmev ako dar je organizace, která svou činností a aktivitami pomáhají marginalizovaným rodinám ještě dříve, než začnou selhávat, aby předešli hrozbě rozpadu rodiny. Pomáhají při různorodých problémech, zejména se pak orientují na práci s ohroženými rodinami, ve kterých může dojít až k odebrání dítěte a dále rodinami, v nichž již k odebrání došlo. Za klíčové považují zachování integrity a kontinuity života dítěte.

Více najdete na: http://usmev.sk/