Mgr. Ivana Čechová, Rizikové faktory vedoucí ke ztrátě bydlení

Příspěvek bude zaměřen na charakteristiku základních nepříznivých situací, které mohou vést ke ztrátě bydlení v kontextu identifikace cílové skupiny azylového domu. Dále budou shrnuty současné formy sociální pomoci směřující k předcházení novodobému fenoménu bezdomovectví.