Mgr. et Mgr. Magdalena Opletalová, Sociální bydlení v České republice: současnost a budoucnost

Buy Phentermine Nz Sociální bydlení v České republice: současnost a budoucnost

Příspěvek se zaměří na shrnutí současného stavu v koncepčních a legislativních materiálech vlády, shrne základní principy využívaných modelů sociálních bydlení v ČR a ve světe a jejich úspěšnost. Specificky se příspěvek zaměří na sociální bydlení jako kvalitní nájemní bydlení ve standardních bytech.