Krizové centrum Jihlava otevřeno

Klonopin Yellow Od 4.1.2016 nabízí Krizové centrum Jihlava služby klientům.

 

Služby jsou poskytovány každý pracovní den.

Pondělí 7.30 – 17.00
Úterý 7.30 – 15.30
Středa 7.30 – 17.00
Čtvrtek 7.30 – 16.00
Pátek 7.30 – 14.30

(po domluvě dle potřeb klienta) 

Kontaktní adresa:

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. 

Krizové centrum

Štefánikovo náměstí 1972/2

587 33 Jihlava

 

Kontaktní osoba:  Mgr. Tereza Vágnerová

Tel.: 567 155 028

E-mail: kcji@pestalozzi.cz nebo tereza.vagnerova@pestalozzi.cz

 

Nabízené služby:

Krizová intervence – jedná se o zpracování krizového stavu klienta metodou krizové intervence (ke krizi může vést ztráta zdraví či blízkého člověka, rozvod, vztahové problémy, domácí násilí, rozhodování o něčem, láska a nenávist, hromadné neštěstí a katastrofy, autohavárie, úzkosti, smutky, závislosti, myšlenky na sebevraždu, psychické a tělesné týrání a zneužívání a mnoho dalších situací).

Sociální poradenství – klientům pomáháme v orientaci sociálního systému, jsou poskytovány informace o možnosti a místech čerpání sociálních dávek (např. příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze).

Psychoterapie – jedná se o zvláštní druh psychologické intervence, která působí na duševní život a chování člověka tak, že navozuje žádoucí změny a tím podporuje úzdravu jedince.

Psychologické poradenství – pomáhá klientovi zorientovat se v problému. Může se jednat o jednu nebo více konzultací, jejichž cílem je zmapování klientovy situace včetně jejího kontextu (provádíme individuální poradenství, dále partnerské, manželské, rodinné, kariérové, apod.)

Psychologická diagnostika – jedná se o standardizovaný způsob vyšetření. Dle typu problému, který je třeba vyšetřit, se volí či kombinují klinické či testové metody.

 

Podrobné informace na: pestalozzi.cz