Anotace příspěvků

PhDr. Vlastimil Sojka, Rizika poškození v praxi při práci s rodinným systémem

Buy Non Generic Ambien Anotace příspěvku: Příběhy vztahu(ů) v rodině a terapii. Práce s rodinou a  vztahem  jako dalším členem rodiny. Terapeutický vztah jako jeden ze základních faktorů v práci s rodinou.   Kazuistiky  z terapeutické a soudně znalecké práce.  

Mgr. Petra Jendeková, Dysfunkční rodina v Azylovém domě versus „běžná rodina“ včetně rozdílů při práci

Příspěvek se zaměří na definování zdravé, úplné, neúplné a dysfunkční rodiny. Zdůrazněny budou jejich typické projevy, limity, specifika a dysfunkce. Příspěvek vyzdvihne rozdíly přístupu v práci, možnosti azylového domu při práci…

PhDr. Monika Miklošková, PhD. a PhDr. Emília Bezáková, PhD., Podpora rodinného systému postavená na systémové práci při jeho posilování, aneb Co jsme se při práci s rodinou naučili

Příspěvek s názvem Podpora rodinného systému postavená na systémové práci jeho posilování, aneb Co jsme se při práci s rodinou naučili, shrne 25 let zkušeností Společnosti Úsmev ako dar a center na obnovu rodiny DORKA,n.o. při…

Mgr. et Mgr. Magdalena Opletalová, Sociální bydlení v České republice: současnost a budoucnost

Sociální bydlení v České republice: současnost a budoucnost Příspěvek se zaměří na shrnutí současného stavu v koncepčních a legislativních materiálech vlády, shrne základní principy využívaných modelů sociálních bydlení v ČR a ve světe…

Mgr. Romana Ponertová, Azylový dům Chrudim v praxi

Příspěvek bude zaměřen na představení služby Azylový dům v Chrudimi, který již téměř 5 let poskytuje podporu mimo jiné i dysfunkčním rodinám s nezletilými dětmi. V prezentaci dále zazní přehled nabízených aktivit s návazností…

Mgr. Ivana Čechová, Rizikové faktory vedoucí ke ztrátě bydlení

Příspěvek bude zaměřen na charakteristiku základních nepříznivých situací, které mohou vést ke ztrátě bydlení v kontextu identifikace cílové skupiny azylového domu. Dále budou shrnuty současné formy sociální pomoci směřující k předcházení novodobému…

PhDr. Roman Miletín, Typické projevy dětí z dysfunkčních a neúplných rodin

Příspěvek se zaměří na typické projevy u dětí z rodin dysfunkčních – specificky rodin, kde probíhá psychické nebo fyzické týraní některého z členů rodiny či domácí násilí. Dále bude prezentováno,…

PharmDr. et Mgr. Samuel Jindra, Osobnost a limity klienta azylového domu

Příspěvek bude zaměřen na typické osobnostní charakteristiky zájemce o služby v AD. Upozorní na nejčastější a nejzávažnější témata, jimž by měla být věnována pozornost při další terapeutické práci s klienty.

Mgr. Radka Pochobradská, Azylové bydlení z pohledu odboru Sociálních věcí Chrudim

Příspěvek bude zaměřen na historii a současnost azylového domu v Chrudimi z pohledu odboru Sociálních věcí v Chrudimi. Shrne potřebnost, využitelnost, limity a možnosti spolupráce z pohledu odboru a ORP. Dále…

PhDr. Roman Čepelák, Specifika práce s romskou komunitou v azylovém domě

Příspěvek bude pojednávat o specifiku bydlení celých romských rodin a otců v azylovém dome. Dále bude zaměřen na komunitní způsob bydlení, vyrovnání se s oficiálními pravidly a řádem azylového domu, vytváření…

Mgr. Romana Ponertová, Dilemata při práci v Azylovém domě

Příspěvek je orientován na přehled psychosociálních dilemat, která se v azylových domech běžně objevují a zároveň mohou výrazně snižovat kvalitu poskytované služby. Cílem je zhodnotit problematické oblasti vyplývající nejen ze samotné…