O nás

Buy Zolpidem Tartrate Online Canada SociVěci je informační portál o novinkách, dění a problematice ze sociální oblasti, provozovaný Centrem J. J. Pestalozziho. Věnuje se aktuálnímu dění v organizaci a problematice v sociální oblasti.

Log

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.

Centrum J.J.Pestalozziho je nestátní nezisková organizace, která již 23 let poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice s důrazem na kraje Pardubický a Vysočinu….