Nezařazené

dpc-hb

Pomoc přišla od Bertíka

Buy Alprazolam .25 TISKOVÁ ZPRÁVA Havlíčkův Brod, 3. listopadu 2016 Dům na půl cesty vyhrál v hlasování Bertíků Boxy jsou uzavřené, hlasy sečtené. Zákazníci 91 hypermarketů Albert po celé České republice měli možnost…

Výměna zkušeností a know-how se zahraničními pracovníky – Úsmev ako dar, Slovensko

Příspěvek bude zaměřen na výměnu zkušenosti a know-how při práci s marginalizovanými rodinami. Úsmev ako dar je organizace, která svou činností a aktivitami pomáhají marginalizovaným rodinám ještě dříve, než začnou selhávat, aby…

Nabízené služby

Aktuálně nabízíme: Krizová intervence – jedná se o zpracování krizového stavu klienta metodou krizové intervence (ke krizi může vést ztráta zdraví či blízkého člověka, rozvod, vztahové problémy, domácí násilí, rozhodování…

DSC_1839

Krizové centrum Jihlava

Od 4.1.2016 nabízíme klientům služby Krizového centra!!!   Kdy kontaktovat Krizové centrum…? Krizové centrum nabízí krizovou pomoc všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a nedokáží tuto situaci řešit…

čihák

MUDr. František Čihák

Nar. 3.9.1953, ženatý, 2 dospělé děti. 37 let praxe v psychiatrii, posledních 17 let primář dětského oddělení Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod. Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, dětská psychiatrie…

MUDr. F. Čihák-Anotace

Ve svém příspěvku se chci podělit o svoje zkušenosti u klinické i soudně psychiatrické praxe. Někdy je třeba se včas smířit se skutečností, že v průběhu dlouhotrvajícího rozvodového řízení již…

612446_psychologicka-katarina-hatrakova

PhDr. Katarína Hatráková

Vystudovala psychologii na Trnavskej univerzite, Fakulte humanistiky. V roce 2003 obhájila rigoróznu prácu na tému Štandardizácia Testu štruktúry inteligencie (IST 70) u bratislavskej stredoškolskej populácie. Pracovala v Detskom diagnostickom centre…

PhDr. K. Hatráková-Anotace

Příspěvek bude zaměřen na legislativní rámec práce se zavrženým rodičem na Slovensku a příklady z praxe.

ada foto

Mgr. Andrea Sajenková

Vystudovala obor psychologie na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Pracuje jako psycholog, má 26 letou praxi v oblasti párové a rodinné terapie. Je matkou dvou dcer ve věku 27 a 16…

Mgr. A. Sajenková-Anotace

Příspěvek bude obsahovat 2 kazuistiky, které se týkají syndromu zavrženého rodiče. První představí obnovení rodičovských kompetencí a úspěšné navázání kontaktu v důsledku poradenského procesu. Druhá kazuistika ukáže na stabilizaci psychické,…

_DSC0509 – kopie

Bc. Milan Štorek

Vystudoval obor sociální patologie na Univerzitě Hradec Králové. V sociální oblasti se pohybuje od roku 2002, během této doby pracoval v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, s uživateli drog…